Game Contra 4

Contra 4 – Game Kinh Điển

Thể loại kinh điển. Kỷ niệm không quên về một thời điện tử 4 nút….

contra4-1

+ Có những vũ khí mạnh sẽ là rất quan trọng khi đối mặt với những con trùm khổng lồ, như xe tăng. Nếu bạn bị trúng đạn bạn sẽ lại phải trở lại với khẩu đại liên, và khi đối mặt với những con trùm sẽ là một điều vô cũng khó khăn.

Bình Luận

Your email address will not be published.